• SQL

  SQL Ders6- Fonksiyonlar

  Order By Sql sorgusu sonucunda elde edilen veriyi belli kritere göre sıralar ve ORDER BY ifadesi kullanılır. ASC ifadesi ile küçükten büyüğe DESC ifadesi ise büyükten küçüğe doğru sıralar. Eğer ASC veya DESC ifadesi verilmezse sıralama işlemi default olarak ASC yani küçükten büyüğe doğru yapılır. Örnek: Kişiler tablosunun maaşlarını artan sıraya göre sıralayınız. Örnek: Kişilerin adlarını [Z-A] ya göre sıralayınız AVG Herhangi bir sütunun sayısal değerlerinin aritmetik ortalamasını bulmak için kullanılır. Örnek: Kişiler tablosunda çalıştığı sektörü yazılım olan kişilerin ortalama maaşı ne kadardır. SUM Herhangi bir sütunun sayısal değerlerinin toplamını bulur. Örnek: Kişiler tablosundaki kişilerin toplam maaşını hesaplayınız. Örnek: Maaşları farklı olan kişilerin maaşları toplamı nedir, Select SUM(Distinct KisiMaasi) from…

 • SQL

  SQL Ders5- Karşılaştırma Operatörleri Devam

  AS: Başlıkların alan adları dışında bir isimle görüntülenmesi için AS anahtar kelimesi kullanılır. DISTINCT :çok aynı satırdan varsa veriler tekrar ediyorsa ve yalnızca bir tanesi listelenmesi isteniliyorsa SELECT deyimi DISTINCT anahtar kelimesi ile kullanılır. Örnek; Aynı bölüm isimlerinden sadece birer tanesi listelenmek istenirse, sorgusu yazılmalıdır. Between-And Operatörü İki değer arasında kalanları seçme işleminde kullanılır. Örnek; Maaşı 1000 ile 1500 arasında olanları listelemek için SQL sorgusu yazılmalıdır. IN Operatörü Tüm liste içindeki değerlerden belirli kriterlere uyan verileri karşılaştırma yapmak için kullanılır. Örnek; Çalıştığı sektörü Yazılım olan kişileri seçmek için, SQL sorgusu yazılmalıdır. LIKE Operatörü Bir veri kümesi içerisinde belirtiğimiz değere benzeyen verilerin olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. M% M harfi…

 • Windows

  İşlemcinizin Hyper-V SLAT Özelliğini Öğrenme

  Windows Phone uygulama geliştirmek için bilgisayarınızın çeşitli bazı özeliklerini desteklemesi gerekiyor. Bunlardan biri de işlemcinizin SLAT(Second Level Address Translation) destekli olması gerekiyor. Windows Phone Emülatörün çalışması için CPU’nuzun SLAT desteği var mı diye bakıp ona göre bilgisayar almanız yararlı olacaktır. Bunun yanında bilgisayarınızın 64 bit özelliğinizin ve Windows 8-8.1 pro işletim sistemine sahip olmanız gerekiyor. CPU’nuzun SLAT desteğine sahip olup olmadığını öğrenmek için buraya tıklayın. Bu adresteki programı indirip Click to check butonuyla işlemcinizin SLAT desteğinin olduğunu dair bilgiyi elde edebilirsiniz. Aşağıda gösterilen şekilde sol taraftaki makine SLAT desteğinin olduğunu gösterirken sağ taraftaki makine olmadığını göstermektedir.   İşlemcinizin SLAT desteğinin olup olmadığını öğrenmenizin diğer bir yolu da buradan indireceğiniz Coreinfo…