• SQL

  SQL Ders10- Tarih fonksiyonları

  komutu tarih ve saati detayına kadar bize verir. komutu tarihin sadece yılını verir. komutu şu anki ayın sayısal rakamını veriyor. komutu bugün ayın kaçıysa onu verir. Convert çevirme işlemi yapar. Hangi tipe çevirmek istiyorsun bunu senden ister. Aşağıdaki komutlarla sadece gösterim şekli değişir. Bu komutların hepsini aklınızda tutamayabilirsiniz. En çok kullanılan komutları aşağıda belirtiyorum.

 • SQL

  SQL Ders9- DDL,DML,DCL,TCL nedir

  Veritabanındaki işlemleri DDL – DML – DCL – TCL başlıkları altında bölümlere ayırabiliriz. Bunları biraz inceleyelim. DDL Data Definition Language (DDL) tabloları veritabanı yapısı veya şema tanımlamak için kullanılır. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz. CREATE – Veritabanında nesne yaratır. ALTER – Veritabanının yapısını değiştirir. DROP – Veritabanından obje siler. TRUNCATE – Tablodaki kayıtları içerdikleri alan ile birlikte siler. COMMENT – Yorum ekler. RENAME – Nesnenin asını değiştirir.   DML Data Manipulation Language (DML) tabloları şema nesneleri içinde verileri yönetmek için kullanılır. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz. SELECT – Veritabanından kayıt okur. INSERT – Tabloya kayıt ekler. UPDATE – Tablodaki kayıdı günceller. DELETE – Tablodan kayırları siler ancak kapladığı alan kalır. MERGE –…

 • SQL

  SQL Ders8- Upper,Lower,Substring,Len,Replace komutlarının kullanımı

  komutu içindeki ifadenin tamamını büyük harfe çevirir. Komutu içindeki ifadenin tamamını küçük harfe çevirir. komutu 3. İndeksten başlayıp 5 harf yazabilir. Buradaki index mantığı C# daki gibi değildir. 1 den başlar ve devam eder. komutu içindeki ifadenin karakter uzunluğunu verir. komutu Ankara Üniversitesi ifadesindeki Üniversitesi kısmını bul onu University şeklinde değiştir anlamında kullanılır. komutu solundan 3 karakter göstermeye yarar. komutu sağından 4 karakter göstermeye yarar. komutu önce sağından 4 karekter okur sonra okuduğu karakterin solundan 2 karakter okumaya yarar. komutu soldan boşlukları siler, kaldırır. komutu sağdan boşlukları siler kaldırır. Biz burada göremeyebiliriz ama siliyor.

 • SQL

  SQL Ders7-Northwind veritabanı kurulumu

  Northwind dediğimiz şey eskiden bir şirketmiş ta ki batana kadar. Battıktan sonra Microsoft şirketin veritabanını almış. Bu veritabanını Microsoft ücretsiz olarak bizlere sunuyor. MS SQL geliştiricilerine ellerinde sağlam bir veritabanı olsun ve sql geliştirmeyi öğrensinler diye veriyor. Bu model üzerinden örneklerimize bundan böyle devam edeceğiz. http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=23654 adresinden indirerek öncelikle bilgisayarımıza kurulumunu yapalım. SQL2000SampleDb.msi diye dosyamızı çalıştıralım. Ekranda yer alan her şeye Next diyerek kurulumunu tamamlayalım. Yüklendikten sonra C klasörünün altında SQL Server 2000 Sample Databases adında bir klasör olması lazım. Bu klasörün içine girip instnwnd.sql adındaki dosyayı kulağından tutup sql server ‘ın içine bırakalım. Bıraktık sonra sql server da execute yapalım ve Northwind database‘i görebilmek için database kısmını reflesh yapalım.…