• SQL

    SQL Ders14- Left, Right ve Full Outer Join

    Bu konu için ayrı bir database oluşturduk. SinifDB adında bir veritabanı oluşturun ve iki tane tabloyu aşağıdaki şekil gibi yapın. Burada bire çok ilişki olduğunu görüyoruz. Şimdi tablolarımıza veri girişi ekledik. Burada Şehriban Güngör isimli öğrencimizin sınıf idsi NULL değeri taşımaktadır. Buraya dikkat! Bu iki sınıfı birbirine inner join yaparak bağlayalım. Yukarıdaki sorgu ifadesinde bağlı olan kolondan sadece null olmayan değerleri bize getirdi. Bakınız NULL değeri olanları inner joinde göremiyoruz. İşte inner join budur. Şehriban Güngör isimli kaydımıza ulaşamadık. Bizim istediğimiz ise sınıftaki öğrencilerin hepsinin gelmesi ve boş sınıf listesinin gelmesini istiyoruz. Burada soldakilerin hepsi gelsin sağdakilerde bağlı olanları gelsin şeklinde yaptık. Right Outer Join Örnek: Sınıfı olan öğrenciler gelsin…

  • Windows

    Isolated Storage Nedir?

    Özellikle mobil uygulama geliştirenler için bazı verileri telefonda saklamak isteriz. Mesela bir uygulamanın en yüksek skoru, kullanıcı adı ve daha aklınıza gelebilecek birçok veriyi saklayabiliriz. Isolated storage ile uygulamanın küçük bir alanına yani telefonunuzda ayrılan bir bölgeye veri saklayabilirsiniz veya bu yerden veri okuyabilirsiniz. Burada dikkatinizi vermeniz gereken yer vardır. Bu bilgileri sadece ilgili uygulamadan erişilebilirsiniz. Aynı cihaz üzerinden farklı uygulamalar bu yolla bilgi alışverişini yapamazlar. Verileri telefonun hafızasında saklamanın iki yolu vardır. IsolatedStorageSettings IsolatedStorageFile IsolatedStorageSettings Burada saklanılan veriler uygulama başlatılıp durdurulsa ya da cihaz kapatılıp açılsa burada saklanan veri silininceye veya uygulama cihazdan kaldırılıncaya kadar veriler saklıyor olacaktır. IsolatedStorageFile IsolatedStorageFile, IsolatedStorageSettings’in aksine, yerel bir dosya üzerinde verileri saklamanıza olanak…