• C#

    C# Ders7- if else koşul yapısı

    if-else karar yapısı ile belirlediğimiz bir koşulun sağlanması veya sağlanmaması durumudur. Bu iki durum karşısında programa yaptırmak istediklerimizi yazarız. Bunu yapmak için çeşitli karşılaştırma operatörleri kullanarak bir koşul oluşturur ve koşulun doğruluğuna göre yapılması gerekenleri belirleriz. Mesela şöyle düşünün. Eğer dışarıda yağmur varsa şemsiyeni al da çık eğer yağmur yoksa şemsiyeni almadan dışarı çık gibi düşünülebilir. If else komutunu kullanmak için öncelikle karşılaştırma operatörlerini ele alalım. İLİŞKİSEL OPERATÖRLER == Eşittir != Eşit değildir < Küçüktür > Büyüktür Büyüktür veya eşittir MANTIKSAL OPERATÖRLER & Ve | Veya && Koşullu ve || Koşullu veya ! Değil Bu örnekte a sayısı b sayısından küçükse ekrana uyarı mesajı gelecektir. Eğer birden fazla koşul belirtmek…

  • C#

    C# Ders4- Tür Dönüşümleri

    Her programlama dilinde birçok kez değişkenlerin tiplerinin dönüşümlerine ihtiyaç duyulur. Mesela (“5” ve “2”) tipindeki string ifadelere matematiksel işlemleri uygulamayamazsınız. İşte bu noktada tiplerinin değişmesi gerekir. Tip dönüşümlerinde bazı durumlarda veri kaybı gerçekleşebilir, dönüşümü yapılan değişkenin tuttuğu değer dönüştürülecek türün kapasitesinden büyükse veri kaybı gerçekleşir. C#’da tip dönüşümü için üç metot vardır: degisken.ToString() Parse Sınıfı Convert Sınıfı Convert Sınıfı System isim alanının altındaki Convert sınıfı içinde tür dönüşümü yapabileceğimiz birçok metot bulunur. Bu metotlarla bir türden diğerine çevirme işlemi yapabiliriz. Ancak bunun için değişken türlerinin CTS karşılıklarını bilmeliyiz. Değişken türleri ve CTS karşılıkları aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Tür dönüşümleri program içerisinde kullanılırken veri kayıplarının olmamasına dikkat edilmelidir. Örneğin double ve float…