• C#

  MDI FORM (Multiple Document Interface)

  Aynı anda birden fazla formu açık tutmak için formlar kullanılır. Bir projede bir tane MDI form olabilir, Bu formun da bir çok child fromları olabilir. Şimdi bu MDI fromların özelliklerini madde madde vermeye çalışalım. 1.   MDI formların Minimize, Maximize, Close komutlarını kaldıramazsınız. 2.   Child formların MDIChild özellikleri True olarak değiştirilir. 3.   Child formların MDIChild özellikleri True olarak değiştirilir. 4.   Tüm child formlar sadece MDIform içerisinde işlev görür. 5.   MDI form minimize ya da maximize edildiği zaman içindeki childfromlar da bunlardan etkilenir. 6.   Child form maksimize olduğu zaman form başlığı da ana form başlığı (title bar) haline gelir. 7.   AutoShowChildren; True ise child formlar ana form açılınca otomatik olarak görünür. False…

 • C#

  C# Ders14- Başlangıç Formunu değiştirme

  C# projenizde birden çok form ekranınızın olduğunu varsayalım. Projenizi çalıştığınız vakit ilk çalışacak olan form ekranını değişmek istiyorsanız projenizin Solution Explorer penceresine gelin. En altta bulun C# işaretli Program.cs dosyanıza çift tıklayarak açın. Karşınızda yer alan kodlar aşağıdaki gibi olacaktır. Burada yer alan Form1 yazısını sizin projenizde yer alan diğer formunuzun ismini yazın. Benim projemde diğer formumun ismi Form2 olduğu için aşağıdaki gibi değiştirdim. Böylece projeniz Form2 den başlayarak çalışacaktır

 • C#

  C# Ders13- Formlar arası veri aktarımı

  C# da formlar arası veri aktarma yapmak istiyorsak öncelikle projemize 2 tane form ekleyelim. İkinci formumuzu eklediysek formun içine bir tane label koyalım ve Modifiers özelliğini Private seçeneğinden Public seçeneğine getirelim. Böylece Form1 ekranından label1’e ulaşabileceğiz. Şimdi Form1 ekranımıza dönelim. Form2 ekranına gidebilmek için bir tane button koyalım ve click eventini çağıralım. Burada form2 den yeni form örneği aldık. İçindeki label1 kontrolümüzün text özelliğine de yazımızı yazdıktan sonra form2 ekranımızın görünmesi için Show() metodunu da yazalım. Artık projemizi çağırabiliriz. Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere…

 • C#

  C# Ders18- while ve do-while döngüleri

  while döngüsü while döngüsünde eğer yazdığımız koşul sağlanıyorsa dönmeye devam eder. Ne zaman ki koşul false(yanlış) değer döndürürse o zaman döngü sonlanır. while döngüsünde koşul parentez içerisinde belirtilir ve bu satırda noktalı virgül (;) kullanılmaz Kullanım şekli Örnek verecek olursak ; Yeni bir forma bir tane ListBox ekleyelim.Kodlarımızı formumuzun load metoduna yazalım. Burada while’a koşul olarak yazdığımız kodda sayaç değişkeni 10 olduğunda döngüden çıkmasını söyledik. Ayrıca bu değişkenin değerini 10 oluncaya kadar her bir adımda sayac’ın değerini String’e çevirerek ListBox’ın itemlarina ekle dedik. Koşulumuzu da sayac değerinin 10 dan büyük olunca döngüden çıkmasını söyledik ve sonsuz döngüye girmesini engelledik. Burada sonsuz döngü dedik de sonsuz döngüyü açıklamadan olmaz. Burada i…