• Asp.Net

    Asp.Net SessionState Nedir ve Çeşitleri Nelerdir?

    Session State özelliği ile aynı tarayıcıdan gelen istekleri tanır ve isteklerin yaşam süreleri dolana kadar gelen istekleri saklar. Session State tüm Asp.Net uygulamalarında default olarak gelmektedir. SessionState için uygulamanızın web.config dosyasında bir kaç tanımlama yapmak gerekir. Şimdi bunlara bakalım.   Mode : Session değerlerinin nerede saklanacağını söyler. Cookieless : SessionID’lerin Cookie’lerde mi yoksa URL içinde mi ayarlanacak. regenerateExpiredSessionID : Yaşam süreleri dolmuş sessionları yeniden oluşturmak için kullanılır timeout : Dakika cinsinden session süresi belirtilir. sqlConnetionString : Sessionların nerede tutulacağını gösterir. veritabanı ise veritabanın yerini belirtmemizi sağlar. Session Modeları off -> Sessionın kapatıldığı durumdur. In-proc -> Kullanıcıların oturum bilgileri uygulamanın bulunduğu sunucuların belleklerinde tutulmaktadır. Sunucu yeniden başlarsa oturum bilgileri de kaybolur.…

  • Asp.Net,  C#

    Asp.Net ile ViewsState Kullanımı, ViewState Nedir?

    Asp.net ile bir form sayfası yaptınız ve sayfanız postback olduğunda verileriniz sıfırlandı. Bunun sebebi ise ViewState kavramıdır.Viewstate sayfada gizli olarak saklanır. ViewState sayfa kapandığı anda o da ömrünü tamamlamış olur. ViewState aslında kullanıcıların sayfanın kaynağını görünütüle seçeneğinden görebileceği küçük veri tutucularıdır. ViewState sayfa üzerindeki bilgileri sakladığı için sayfa performans açısından biraz kayba uğruyor. Çünkü hem girmiş olduğunuz verilerinizi tutuyor hemde istekte bulunduğunuz sayfada veriler yükleneceği için biraz geçikme yaşanabilir. Tabiki kullanılması gerek duyulmadığı zamanlarda ister sayfa bazlı ister ise proje bazlı ViewState kapatılabilir. ViewState özelliğini sayfa bazlı kapatmak için sayfanın en üstüne çıkınız <%@ Page Language=”C#” AutoEventWireup=”true” CodeBehind=”WebForm1.aspx.cs” Inherits=”tutorials.WebForm1″ EnableViewState=”false” %> bu şekilde sayfa üzerinde ViewState kullanılmasını önlemiş oluruz. ViewState…