• C#

    Interface Nedir?

    Interface adından da anlaşılacağı üzere diğer sınıflara yön vermek, rehberlik yapmak anlamını taşır. Interface tanımlamaları içerisinde kesinlikle kod bloğu bulunmaz. Sadece tanımlama yapılır. Bir Class sadece bir class’tan türetebilirken, bir Class birden çok Interface ten türetilebilir. Kod içerisinde “new” anahtar sözcüğü ile oluşturulamazlar. Bir sınıf birden fazla interface implemente edebilir. Implemente edicek sınıflar arasında genelde “can-do” ilişkisi vardır. Interface içerisine sadece boş method’lar tanımlanabilir. Yukarıdaki örnekte interface adı I ile başladığına dikkat edelim. Burada I harfi bunun Interface olarak tanımlandığı hakkında bilgi verir. Bir Interface’in tüm üyeleri Public kabul edilir.Abstract Class’ta olduğu gibi bunda da Private, Protected, Static gibi tanımlamalar yapılamaz. Interface kullanılan bir örnek; Burada IBaslik içinde tanımlanmış olan…

  • C#

    Abstract Class Nedir?

    Merhaba arkadaşlar, Bugün sizlere abstract class nedir sorusuna cevap bulacağım. Abstract Class, ortak özellikli olan Class’lara base class olma rolünü üstlenir. Mesela bir class’ınız var ve bu class da pek çok ortak yön olarak özellikleriniz var. Aynı özellikleride içinde tutan başka bir classs’ınız daha var. Tekrardan aynı özellerini yazmak yerine base (yani abstract) class tanımlayıp buradan türetilmiş sınıflara kodumuzun daha efektif olmasını sağlıyoruz. Aynı özellikleri başka sınıflara da base alarak oluşturmak istediğimiz için bu class’lara abstract class adını veriyoruz. Bu nedenle abstract class’dan nesne türetilmez. Abstract class’lar abstract anahtar kelimesini kullanılarak oluşturulur. Abstract class’lar private, protected, private internal ile tanımlanamazlar. Abstract methodlar tanımlanabilir ama static methodlar tanımlanamazlar. Abstract class’lar tanımlanırken…