Asp.net de textbox’a yazılan her karakterin aynı anda label veya textboxt  gibi bir değişkende görünmesini istiyoruz. Bu yüzden aspnet server tabanlı olduğu için TextBox_Changed ifadesi her karakterde yapmaz. Mause ile başka bir yere tıkladığınız zaman copyalama yapar. Aşağıdaki örnekte textbox’tan textbox’a kopyalama ve textbox’dan Label’e copyalama yapıyor. Kolay gelsin

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Site.Master" AutoEventWireup="true" CodeBehind="deneme.aspx.cs" Inherits="MedyaPortal.deneme" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" runat="server">
<asp:TextBox ID="txtOne" runat="server" onkeyup="txtCopyOther();"></asp:TextBox>
<asp:TextBox ID="txtTwo" runat="server"></asp:TextBox>
<asp:Label ID="Label1" runat="server"></asp:Label>
<script type="text/javascript">
function txtCopyOther() {
var first = document.getElementById('<%= txtOne.ClientID %>').value;
document.getElementById('<%= txtTwo.ClientID %>').value = first;
document.getElementById('<%= Label1.ClientID %>').textContent = first;
}
</script>
</asp:Content>

Written by Sümeyra Akbıyık
hakkımdaki her şeyi bu blogda bulabilirsin. Haydi sende bir göz gezdirmeye ne dersin?

Leave a Comment