Programlama dilinde döngüler hemen hemen her dilde karşınıza çıkacaktır. Belirtilen bir komut satırının tekrar tekrar çalıştırılmasını sağlayan yapılar döngüler. Bu yazımızda ise for döngüsünden bahsedeceğiz.

For döngüsü genellikle üç ifade ile kullanılır. İlk ifade for döngüsünde yer alacak olan değişkenin tanımlanmasını yaparız. İkinci ifadede döngü değişkenin değerine bağlı olarak bir koşul belirlenir ve bu koşul sağlandığı sürece döngü içerisindeki belirtilen işlemler tekrar edilir. Son ifade de ise çoğunlukla döngü değişkeninin artış yada azalış miktarı için kullanılır.

For döngüsü kullanırken satır sonuna noktalı virgül(;) işareti konulmaz. Tekrar edilecek işlemler küme parantezleri içinde belirtilir. Eğer tekrar edilecek işlemler tek satır ise küme parantezleri kullanılmadan da olabilir. Aşağıdaki ifadede for döngüsünün yapısı belirtilmiştir.

for(değişkentipi değişken adı, değişkenin sağlanacağı koşul, değişkenin artış veya azalış miktarı )
{
//Tekrar edilecek olan komutlar.
}

Örnek: Ekrana bir listbox atın ve içine 10 defa “merhaba C#” yazdırın.

Form ekranımız yüklenildiğinde bu yazımızın yazmasını istiyoruz. Bunun için Form’un load metodunda işlemleri yapacağız. Bir form application projesi oluşturuldu ve içine ListBox kontrolü yerleştirildi. Bu kontrolün name özelliği default olarak listBox1 olarak kaldı.

Şimdi aşağıdaki kodları yazalım.

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        listBox1.Items.Add("Merhaba C#");
      }
    }

Böylece ekrana alt alta 10 kere merhaba C# yazısını yazdırdık. Bu kod satırını şimdi adım adım inceleyelim.

for(int i=0; i<10;i++) satırında int tipinde bir değişken oluşturuldu. i adını alan bu değişkenin ilk değerini bilgisayar rastgele vermesin diye 0 değeri atandı. Daha sonra koşulumuz 10 kere ekrana yazıyı yazdırmak olduğu için i

listBox1.Items.Add(“Merhaba C#”); ifadesinde listBox1 kontrolümüzün içine yazdıracağımız için bu kontrolün her bir itemlarını içine eklemesi için listBox1.Items.Add olarak yazdık. İçine string ifadeyi de yazdıktan sonra noktalı virgülle kod satırımızı bitirdik. Görüldüğü gibi for döngüsüne form’un load metodunda yazmaya başladık aynı zamanda küme parantezlerini de kullanmaya çalıştık. Burada for döngüsü olan satır 11 kere kontrol edilecek ama 11. kontrolünde bu koşulu sağlamadığı için for döngüsünün içine girmeden çıkacaktır.

Kategoriler: C#

Sümeyra Akbıyık

hakkımdaki her şeyi bu blogda bulabilirsin. Haydi sende bir göz gezdirmeye ne dersin?

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir