form

Öncelikle bir C# form projemizi açalım. Form ekranımızın üzerine çift tıklayalım ve Form1’in Load metodunun içine girelim.

load metodu

Burada gösterilen metot ise form daha ekrana gelmeden önce çalışacak olan olayları buraya yaz demek istiyor. Yani Form1 yüklenirken hangi işlemleri yapmam lazım diye soru soruyor kısaca. Biz daha formumuzda bir tasarım gerçekleştirmeyeceğimiz için sadece form yüklenirken kodlarımızı yazmak şu anlık işimizi görecektir.

byte kullanımı

En küçük tamsayı değişkenimiz olan byte kullanımından bahsedelim.

byte sayi1 diye bir değişken oluşturduk ve yukarıda gösterildiği gibi altını yeşil bir çizgi ile çizdi. Bu demek oluyor ki ben sayi1 diye bir değişkeni ram de sana ayırdım. Hatta 8 bitlik bir değer ayırdım ama sen bu değişkeni daha henüz hiçbir yerde kullanmadın. Eğer kullanılmayacaksa beni sil ki boşuna yer tutmayayım demek istiyor.

byte sayi1;
sayi1 = 255;
sayi1 = 30
sayi1 = 0;
MessageBox.Show(sayi1.ToString());

Bu kodlarda sayi1’e 255 değerini atadım. Eşittir ifadesi onun değerini vermemize yarar. Dikkat edilirse 255’ten büyük bir değer alınamaz. 255 yerine 256 değerini yazarsam yine o sayının altını kırmızı çizgiyle çizer. Yani max alabileceği değer aralığından fazla bir değer verilmiş oldu. Yukarıdaki kod da sayi1 değişkenine önce 255 değerini atadım. Sonra 30 değerini atadım. Sonra da 0 değerini atadım ve bunu ekrana mesaj box ile göstermek istedim. Şimdiki sorunumuz ise ekrana hangi değeri yazar? C# da kodları satır satır okuduğu için tabiki en son ne atanmışsa o değeri bize bildirir. Yani MessageBox.Show dediğimde sayi1 değişkenin değerini 0 olarak bize gösterir. Burada diğer bir nokta ise .ToString() metodunu yazmamızdır. MessageBox.Show normalde içine string bir ifade alır. Oysa benim tanımladığım değişken byte’tır. Dolayısıyla byte olan değişkeni string olarak gösteremem diye bizleri uyarmaktadır. Bu yüzden bu değişkeni .ToString() diyerek convert etmiş oluyoruz.

sbyte kullanımı

sbyte sayi2;
sayi2 = -25;

sbyte aslında signed byte demektir. Böylece byte 0’dan küçük değerleri alamıyordu. Bu şekilde 0’dan küçük değerleri de alabiliriz. Buradaki s o değişkenin işaret taşıdığını belirtir.

short kullanımı

short sayi3;
sayi3 = short.MaxValue;
MessageBox.Show(sayi3.ToString());

Short sayi3 diye bir değişken tanımladık. Bu değişken tiplerinin her zaman ne kadar sayı alabileceğini bilmek zorunda değilim demiştik. Bu kodda ise sayi3 değişkenimi short diye tanımladım ve short.MaxValue; diyerek sayi3’e max kaç değerini alabiliyorsa onu sayi3 değişkenine atadım. Böylece bir değişkenin max ve min değerlerini bu şekilde öğrenebiliriz. Aynı kodun min değerini öğrenmeniz için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

sayi3 = short.MinValue;
MessageBox.Show(sayi3.ToString());

int kullanımı

int sayi4 = 10000000;
int sayi5 = 1100000000;
sayi4 = sayi5;
MessageBox.Show(sayi4.ToString());

Burada int sayi tipinde sayi4 diye bir değişken tanımladık ve değerine 10000000 ifadesini atadık. Hemen bir alt stırda sayi5 diye bir değişken oluşturduk ve bunun da değerini 1100000000 ifadesini atadık. sayi4 değişkenine sayi5 değişkenine atama işlemini gerçekleştirdik. Böylece sayi4 değişkeninin değerini sayi5 yapmış olduk. MessageBox.Show(sayi4.ToString()); ifadesiyle sayi4 artık 1100000000 sayısını ekrana yazdıracaktır.

short-ushort kullanımı

short sayi6 = 5000;
 ushort sayi7 = 6000;
sayi6 = sayi7;

Burada short tipinde sayi6 değişkenimizi tanımladık ve ushort tipinde sayi7 değişkenimizi tanımladık. İki değişkenimize de ilk değerlerine verdik. Sonra sayi6 değişkenimize sayi7 değerini vermek istedik. Burada böyle bir ifade yazınca hatalı olduğunu bize bildirecektir. Çünkü birinin aralığı ile diğerinin aralığı birbirine uyuşmadığından ve birbirine dönüşemeyeceğinden dolayı böyle bir atama yapamazsınız diye uyarıyor. Kısacası bu kod bu şekilde olmaz.

uint-int kullanımı

uint sayi8;
sayi8 = uint.MinValue;
int sayi9;
sayi9 = int.MinValue;
MessageBox.Show(sayi9.ToString());

Diğer değişkenlerde de uyguladığımız MinValue ve MamxValue değerini de uint değişkenine de uyarlayabiliriz ve form açılmadan mesaj box ile sayi9 değerini bize gösterir sonrada form ekranı açılır.

float kullanımı

float sayi11=5.4f;
float sayi12 = 5f;
MessageBox.Show(sayi12.ToString());

C# da bir ondalıklı sayı değişkeni tanımlıyorsak bunun default olarak double değişkeni olduğunu söylemiştik. Bu kodda yer alan f ve F ifadesi bu sayının float olduğunu göstermektedir. Eğer bu ifadeyi yazmazsak yine hata alırız. Diğer bir nokta ise Ondalıklı sayıyı göstermek için virgül yerine nokta işareti kullanmalıyız. Bu sayılara formatta verebiliriz. Mesela;

MessageBox.Show(sayi12.ToString("00.000"));

İfadesi ekrana 05,000 olarak bastıracaktır.

float sayi11=5.4f;
MessageBox.Show(sayi11.ToString("0"));

Bu ifade de 5.5’tan küçük bir ifade olduğu için ekrana 5 olarak yuvarlayıp bastıracaktır. 5.5 veya daha büyük bir tam sayı olduğunu belirtirsek (bu sayı 6 dan büyük olmayacak) bu sefer de sayıyı 6 ya yuvarlayıp öyle ekrana bastıracaktır.

double kullanımı

double sayi13 = 34.2562;
double sayi14 = 54.6;
MessageBox.Show((sayi14=sayi13).ToString());
 
double sayi15 = double.MaxValue;
MessageBox.Show(sayi15.ToString());

Buradaki ifade de ise float değişkeninde yapmış olduğumuz f veya F ifadesini kullanmadığımıza dikkat edelim. Çünkü default olarak double değişkeni geldiğini söylemiştik. Burada d veya D ifadesini yazmaya gerek yoktur.

Kategoriler: C#

Sümeyra Akbıyık

hakkımdaki her şeyi bu blogda bulabilirsin. Haydi sende bir göz gezdirmeye ne dersin?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir