Diğer bir yorum yapma şeklimiz yukarıda gösterilen şekildeki gibidir. Birden fazla satırda yorum yapılacaksa bu işaretler arasında yapmak daha hoş olur.

Matematik işlemlerini bugün ele alacağız. Öncelikle kullanılan matematik operatörlerini tanıyalım.

Toplama +

Çıkarma –

Bölme /

Çarpma *

Mod(bölümden kalan) %

Atama =

Arttırma (yanına gelen sayısal değişkenin değerini 1 arttırır) ++

Eksiltme (yanına gelen sayısal değişkenin değerini eksiltir) –

İki sayı tanımlayalım. Bu sayılar arasında toplama çıkarma bölme çarpma işlemlerini yapalım.

Toplama

int sayi1=10,sayi2=5;
int toplam = sayi1 + sayi2;
MessageBox.Show(toplam.ToString());

sayi1 ile sayi2 değerini tanımladık. Sayi1 değişkenine 10 değerini sayi2 değişkenine 5 değerini atadık. Toplam diye bir değişken ile bu iki sayıyı toplayıp MessageBox ile gösterdik.

Çıkarma

int sayi1=10,sayi2=5;
int cikarma = sayi1 - sayi2;
MessageBox.Show(cikarma.ToString());

Aynı iki sayıyı bu sefer çıkarma işlemi uyguladık.yine sonucu ekranda gösterdik. 10 sayısından 5 sayısını çıkartıp ekrana 5 sayısını yazdıracaktır.

Çarpma

int sayi1=10,sayi2=5;
int carpim = sayi1 * sayi2;
MessageBox.Show(carpim.ToString());

Aynı sayıları kullanarak çarpma işlemi uyguladık ve bu sefer ekranda 10 ile 5 sayısını çarpıp bize 50 değerini göstermesi gerekiyor.

Bölme

int sayi1=10,sayi2=15;
int bolme = sayi2 / sayi1;
MessageBox.Show(bolme.ToString());

Şimdiki sayılarımıza 10 ile 15 değerlerini verdik. Bu şekilde bölme işlemi yaparsa ekrana sadece tam sayı kısmını yazacaktır. Bizim sayımız 1,5 olmasına rağmen ekrana 1 sayısını döndürüyor. Bu yüzden bolme değişkenimi double diye tanımlamam lazım. Ayrıca bu çıkan sonuç her zaman int demiştik biz aksini belirtmediğimiz durumda. Bu sonucu da double değerine çevirmemiz gerekiyor. Yani kodu şu şekilde düzenleyiniz.

int sayi1=10,sayi2=15;
double bolme =Convert.ToDouble(sayi2) / Convert.ToDouble(sayi1);
MessageBox.Show(bolme.ToString());

Peki double değil de float kullanmış olsaydık nasıl yapabilirdik?

float bolum = Convert.ToSingle(sayi2) / Convert.ToSingle(sayi1);

String

Şimdi de iki string ifadeyi birleştirmeyi yapalım. Mesela adi ve soyadını ekranda messagebox ile gösterelim.

Değişken tanımlamasını _ ile yapabiliriz ve burada bu konuya değinmek istediğim için ad değişkenini ve soyad değişkenini farklı şekilde tanımladık.

string _ad = "Sümeyra";
string soyad = "Akbıyık";
string tamad = _ad + soyad;
MessageBox.Show(tamad);

Burada ad ve soyad düzgün şekilde gözükmediği için bunlara format vererek yapalım istedik. Mesela; Ad Soyad: Sümeyra Akbıyık şekilde görünsün.

string TamAdi = string.Format("Ad Soyad: {0} {1}", _ad, soyad);
MessageBox.Show(TamAdi); 

Arttırma veya eksiltme operatörü sayıyı birer azaltarak/arttırarak yeni bir değer kazanmasını sağlar. Aşağıdaki kodda yorum satırlarında açıklayarak ilerledim.

int sayi1 = 10;
int sayi2 = sayi1;
int sayi3 = sayi1;
sayi2 = sayi3;
 
sayi2--; //sayi2 değeri 1 azaldı
sayi3++; //sayi3 değeri 1 arttı
sayi3++; //sayi3 değeri 1 arttırılmıştı şimdi bir kere daha arttı
sayi2--; //sayi2 değeri 1 azalmıştı şimdi bir kere daha azaldı.
sayi1 = sayi3--; //sayi1 değeri sayi3 değerini aldı.Sonra sayi3 değeri azaldı
sayi2 = sayi3;  //azalan sayi3 değeri sayi2 değerine atandı
MessageBox.Show(sayi1.ToString()); //Ekrana 12 değerini yazdırdı.

Dört İşlem Atama Operatörleri

Sağdaki değişken ile soldaki değişkenin değerleri aralarındaki ilişki ile hesaplanır ve tekrar soldaki değişkene yeni değeri verilir(atanır).

int sayi1 = 10;
int sayi2 = sayi1;
sayi1 += sayi2; //sayi1=sayi1+sayi2
MessageBox.Show(sayi1.ToString());
sayi1 -= sayi2;//sayi1=sayi1-sayi2
sayi1 *= sayi2;//sayi1=sayi1*sayi2
sayi1 /= sayi2;//sayi1=sayi1/sayi2

Mod Alma

Bir sayının diğer sayıya bölümünden kalanını verir.

int sayi1 = 10;
int sayi2 = 8;
int mod = sayi1 % sayi2;
MessageBox.Show(mod.ToString());
Kategoriler: C#

Sümeyra Akbıyık

hakkımdaki her şeyi bu blogda bulabilirsin. Haydi sende bir göz gezdirmeye ne dersin?

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir