if-else karar yapısı ile belirlediğimiz bir koşulun sağlanması veya sağlanmaması durumudur. Bu iki durum karşısında programa yaptırmak istediklerimizi yazarız. Bunu yapmak için çeşitli karşılaştırma operatörleri kullanarak bir koşul oluşturur ve koşulun doğruluğuna göre yapılması gerekenleri belirleriz. Mesela şöyle düşünün. Eğer dışarıda yağmur varsa şemsiyeni al da çık eğer yağmur yoksa şemsiyeni almadan dışarı çık gibi düşünülebilir.

if (Koşul)
{
//Koşul doğruysa yapılacaklar
}
else
{
//Koşul yanlışsa yapılacaklar
}

If else komutunu kullanmak için öncelikle karşılaştırma operatörlerini ele alalım.

İLİŞKİSEL OPERATÖRLER

== Eşittir
!= Eşit değildir
< Küçüktür > Büyüktür
<= Küçüktür veya eşittir => Büyüktür veya eşittir

MANTIKSAL OPERATÖRLER

& Ve
| Veya
&& Koşullu ve
|| Koşullu veya
! Değil

int a = 15;
int b = 25;
if (a < b) MessageBox.Show(a.ToString() +" sayısı "+b.ToString()+ " sayısından küçüktür");
else MessageBox.Show(a.ToString() +" sayısı "+b.ToString()+ " sayısından büyüktür");

Bu örnekte a sayısı b sayısından küçükse ekrana uyarı mesajı gelecektir.

Eğer birden fazla koşul belirtmek isterseniz o zaman da devreye “else if” girecektir.

if (Kosul1)
{
//Birinci koşul
}
else if (Kosul2)
{
//ikinci koşul
}
else if (Kosul3)
{
//üçüncü koşul
}
else
{
//Diğer durumlar
}

Eğer koşulunuz if bloğunda sağlanıyorsa diğer else if bloklarına bakmadan devam eder. Eğer koşul2 sağlanıyorsa koşul2 bloğunun içine bakar diğerlerine bakmadan devam eder. Eğer if ve else if bloklarının hiç biri sağlanmıyorsa else durumundaki işlemleri yapar ve devam eder.

int a = 35;
int b = 25;
if (a < b) MessageBox.Show(a.ToString() +" sayısı "+b.ToString()+ " sayısından küçüktür");
else if (a > b) MessageBox.Show(a.ToString() + " sayısı " + b.ToString() + " sayısından büyüktür");
else MessageBox.Show(a.ToString() +" sayısı "+b.ToString()+ " sayısına eşittir");

Burada a sayısı b sayısından büyük olduğu için ilk if bloğundaki koşul ifadesine bakar içine girmeden else if bloğuna bakar. Koşul ifadesi burada sağlandığı için bu bloğun içine girer. Else bloğun içine ise girmez.

Kategoriler: C#

Sümeyra Akbıyık

hakkımdaki her şeyi bu blogda bulabilirsin. Haydi sende bir göz gezdirmeye ne dersin?

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir