• C#

  Interface Nedir?

  Interface adından da anlaşılacağı üzere diğer sınıflara yön vermek, rehberlik yapmak anlamını taşır. Interface tanımlamaları içerisinde kesinlikle kod bloğu bulunmaz. Sadece tanımlama yapılır. Bir Class sadece bir class’tan türetebilirken, bir Class birden çok Interface ten türetilebilir. Kod içerisinde “new” anahtar sözcüğü ile oluşturulamazlar. Bir sınıf birden fazla interface implemente edebilir. Implemente edicek sınıflar arasında genelde “can-do” ilişkisi vardır. Interface içerisine sadece boş method’lar tanımlanabilir. Yukarıdaki örnekte interface adı I ile başladığına dikkat edelim. Burada I harfi bunun Interface olarak tanımlandığı hakkında bilgi verir. Bir Interface’in tüm üyeleri Public kabul edilir.Abstract Class’ta olduğu gibi bunda da Private, Protected, Static gibi tanımlamalar yapılamaz. Interface kullanılan bir örnek; Burada IBaslik içinde tanımlanmış olan…

 • Asp.Net,  C#

  Asp.net Sayfadaki Textbox Kontrolleri Temizlemek

  Sayfanızda bir kayıt işlemi yaptıktan sonra kimi zaman sayfayı yenilemeyi tercih etmişizdir. Yada sayfadaki kontrollerin temizlenmesini istiyoruzdur. Bu yazımızda tüm textboxların temizleme olayını ele alacağım. Senaryom; veritabanına kayıt ekledikten sonra aynı sayfada kalıp form bilgilerimin temizlenmesidir. Bunun için [crayon-5cfc2065b0e8b854770053/] metodunu kullanın. Daha sonra butonun click eventinde [crayon-5cfc2065b0ea9403758430/] metodunu çağırın. Artık temizleme işlemi yapılmış oldu.

 • C#

  C# Ders15- ComboBox Kullanarak Form Rengini Değiştirme

  Merhaba arkadaşlar, Bugün sizlere combobox’daki seçimimize göre formumuzun rengini değiştirme kodumuza bakacağız. Bunun için öncelikle Toolbox’dan bir tane ComboBox ve bir de Button ekleyelim ve tasarımımız bu şekilde olsun. Şimdi ComboBox kontrolümüzün içine ifadeler(items) yerleştirelim. Biizim sorumuz ise seçtiğimiz kritere göre form renginin değişmesiydi. Bu yüzden ComboBox kontrolümüzün itemlarını eklemek için öncelikle ComboBox kontrolünü seçelim ve yukarıda bulunan tik işaretine tıklayalım. Burada görüldüğü gibi Edit items kısmından herbir itemlarımızı satırbaşı yaparak ekleyelim. Böylece her biri seçilir duruma gelecektir. Tamam diyerek ComboBox kontrolümüzün içini doldurmuş olduk. Şimdi de Uygula button’umuzun Click eventini tetikleyerek bu rengin uygulanması için kodlarımızı aşağıdaki gibi yazalım. Burada swicth case mantığını kullanmayı tercih ettim dilerseniz bunu daha…

 • C#

  C# Ders10- try catch finally kullanımı (hata yakalama)

  Merhaba arkadaşlar, Bugün sizlere try catch finally (hata yakalama) olayını anlatacağım. Bildiğiniz üzere kodlarımızı yazıp ve kullanıcıya programımızı sunduğumuz vakit kullanıcının girmiş olduğu yanlış verilerden dolayı programımız hata vermekte ve çökmektedir. Bu gibi durumu hemen hemen her programda yaşamamak için bizler olası bir hatadan dolayı programımız çalışır bir vaziyette olmasını istiyoruz. Bu yüzden kullanıcının her türlü yapacağı hatalarını da düşünerek programımızı yazmamız lazım. Aksi takdirde kullanıcıdan çok kötü yorumlar alıp mükemmel bir şey yapsanız dahi ufak bir hatadan dolayı çalışmıyorsa sizin o yaptığınız mükemmel program bir hiçtir. İşte bu yüzden C# da try, catch ve finally kontrolümüzü kullanarak kullanıcının yapacağı tüm olasılıkları bu bloglar içine yazarız. Try bloglarımızı yazmak için…

 • C#

  C# Ders5- Random Sınıfı

  Merhaba arkadaşlar Bu dersimizde Rasgele sayı üretme konumuza bakacağız. Bunun için Formumuza bir label bir de bunun üretilmesini sağlayan bir buton koyacağız. Rastgele sayımızı Random sınıfımızı kullanarak elde edeceğiz. Next: Random sayımızı tamsayı üretmek istiyorsak Next özelliği kullanılır. Bunun iki çeşidi vardır: 0 ile belirtilen sayı arasında bir sayı üretiyor. Ama bu belirtilen sayı random sayılara dahil olmaz. Mesela belirtilen sayı olarak 10 değeri girildiği vakit 0 ile 10 arasında (0 dahil, 10 dahil değil ) sayı üretmeye başlar. Herhangi iki sayı arasında sayı üretmek için min ve max sayılarını alarak sayı üretme işlemidir. Burada verilen min ve max değerleri için mesela (5,11) değerlerini verecek olursak 5 değeri dahil ama…

 • C#

  C# Ders3- Form Özellikleri

  Merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz formumuzun özelliklerine değinmek olacaktır. Sırayla bunlardan bahsedelim. Form1_Load metodu formumuzun yüklenince çalışmasını istediğimiz komutları bu metodun içine yazıyoruz. Mesela formumuzun içine bir label atalım ve form yüklenince Formunuz yüklendi mesajını bizlere versin. Bunun için hemen C# projemize ToolBox’dan bir tane label kontrolümüzü ekleyelim ve formumuzun üzerine çift tıklayarak bu metodumuzu aktifleştirelim yada dilerseniz Formumuz seçili iken Properties penceresinden bu metodumuzu aktif hala getirebilirsiniz. Şimdi kod tarafına label kontrolümüzün Text özelliğine “Form Yüklendi” mesajımızı yazalım. Şimdi projemizi çalıştığımız zaman formumuz yüklenirken bu metodumuza gelerek kodlarımızı çalıştırıp ondan sonra yükleme işlemini tamamlıyor ve siz formun yüklenmiş halini ekranda görebiliyorsunuz. Burada unutulmaması gerek nokta ise; arka tarafta kod yazarken…