• SQL

    SQL Ders9- DDL,DML,DCL,TCL nedir

    Veritabanındaki işlemleri DDL – DML – DCL – TCL başlıkları altında bölümlere ayırabiliriz. Bunları biraz inceleyelim. DDL Data Definition Language (DDL) tabloları veritabanı yapısı veya şema tanımlamak için kullanılır. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz. CREATE – Veritabanında nesne yaratır. ALTER – Veritabanının yapısını değiştirir. DROP – Veritabanından obje siler. TRUNCATE – Tablodaki kayıtları içerdikleri alan ile birlikte siler. COMMENT – Yorum ekler. RENAME – Nesnenin asını değiştirir.   DML Data Manipulation Language (DML) tabloları şema nesneleri içinde verileri yönetmek için kullanılır. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz. SELECT – Veritabanından kayıt okur. INSERT – Tabloya kayıt ekler. UPDATE – Tablodaki kayıdı günceller. DELETE – Tablodan kayırları siler ancak kapladığı alan kalır. MERGE –…