• C#

    C# Ders16- for döngüsü

    Programlama dilinde döngüler hemen hemen her dilde karşınıza çıkacaktır. Belirtilen bir komut satırının tekrar tekrar çalıştırılmasını sağlayan yapılar döngüler. Bu yazımızda ise for döngüsünden bahsedeceğiz. For döngüsü genellikle üç ifade ile kullanılır. İlk ifade for döngüsünde yer alacak olan değişkenin tanımlanmasını yaparız. İkinci ifadede döngü değişkenin değerine bağlı olarak bir koşul belirlenir ve bu koşul sağlandığı sürece döngü içerisindeki belirtilen işlemler tekrar edilir. Son ifade de ise çoğunlukla döngü değişkeninin artış yada azalış miktarı için kullanılır. For döngüsü kullanırken satır sonuna noktalı virgül(;) işareti konulmaz. Tekrar edilecek işlemler küme parantezleri içinde belirtilir. Eğer tekrar edilecek işlemler tek satır ise küme parantezleri kullanılmadan da olabilir. Aşağıdaki ifadede for döngüsünün yapısı belirtilmiştir.…