• SQL

    SQL Ders14- Left, Right ve Full Outer Join

    Bu konu için ayrı bir database oluşturduk. SinifDB adında bir veritabanı oluşturun ve iki tane tabloyu aşağıdaki şekil gibi yapın. Burada bire çok ilişki olduğunu görüyoruz. Şimdi tablolarımıza veri girişi ekledik. Burada Şehriban Güngör isimli öğrencimizin sınıf idsi NULL değeri taşımaktadır. Buraya dikkat! Bu iki sınıfı birbirine inner join yaparak bağlayalım. Yukarıdaki sorgu ifadesinde bağlı olan kolondan sadece null olmayan değerleri bize getirdi. Bakınız NULL değeri olanları inner joinde göremiyoruz. İşte inner join budur. Şehriban Güngör isimli kaydımıza ulaşamadık. Bizim istediğimiz ise sınıftaki öğrencilerin hepsinin gelmesi ve boş sınıf listesinin gelmesini istiyoruz. Burada soldakilerin hepsi gelsin sağdakilerde bağlı olanları gelsin şeklinde yaptık. Right Outer Join Örnek: Sınıfı olan öğrenciler gelsin…