• Asp.Net

    Asp.Net SessionState Nedir ve Çeşitleri Nelerdir?

    Session State özelliği ile aynı tarayıcıdan gelen istekleri tanır ve isteklerin yaşam süreleri dolana kadar gelen istekleri saklar. Session State tüm Asp.Net uygulamalarında default olarak gelmektedir. SessionState için uygulamanızın web.config dosyasında bir kaç tanımlama yapmak gerekir. Şimdi bunlara bakalım.   Mode : Session değerlerinin nerede saklanacağını söyler. Cookieless : SessionID’lerin Cookie’lerde mi yoksa URL içinde mi ayarlanacak. regenerateExpiredSessionID : Yaşam süreleri dolmuş sessionları yeniden oluşturmak için kullanılır timeout : Dakika cinsinden session süresi belirtilir. sqlConnetionString : Sessionların nerede tutulacağını gösterir. veritabanı ise veritabanın yerini belirtmemizi sağlar. Session Modeları off -> Sessionın kapatıldığı durumdur. In-proc -> Kullanıcıların oturum bilgileri uygulamanın bulunduğu sunucuların belleklerinde tutulmaktadır. Sunucu yeniden başlarsa oturum bilgileri de kaybolur.…