• C#

    Interface Nedir?

    Interface adından da anlaşılacağı üzere diğer sınıflara yön vermek, rehberlik yapmak anlamını taşır. Interface tanımlamaları içerisinde kesinlikle kod bloğu bulunmaz. Sadece tanımlama yapılır. Bir Class sadece bir class’tan türetebilirken, bir Class birden çok Interface ten türetilebilir. Kod içerisinde “new” anahtar sözcüğü ile oluşturulamazlar. Bir sınıf birden fazla interface implemente edebilir. Implemente edicek sınıflar arasında genelde “can-do” ilişkisi vardır. Interface içerisine sadece boş method’lar tanımlanabilir. Yukarıdaki örnekte interface adı I ile başladığına dikkat edelim. Burada I harfi bunun Interface olarak tanımlandığı hakkında bilgi verir. Bir Interface’in tüm üyeleri Public kabul edilir.Abstract Class’ta olduğu gibi bunda da Private, Protected, Static gibi tanımlamalar yapılamaz. Interface kullanılan bir örnek; Burada IBaslik içinde tanımlanmış olan…