• SQL

    SQL Ders5- Karşılaştırma Operatörleri Devam

    AS: Başlıkların alan adları dışında bir isimle görüntülenmesi için AS anahtar kelimesi kullanılır. DISTINCT :çok aynı satırdan varsa veriler tekrar ediyorsa ve yalnızca bir tanesi listelenmesi isteniliyorsa SELECT deyimi DISTINCT anahtar kelimesi ile kullanılır. Örnek; Aynı bölüm isimlerinden sadece birer tanesi listelenmek istenirse, sorgusu yazılmalıdır. Between-And Operatörü İki değer arasında kalanları seçme işleminde kullanılır. Örnek; Maaşı 1000 ile 1500 arasında olanları listelemek için SQL sorgusu yazılmalıdır. IN Operatörü Tüm liste içindeki değerlerden belirli kriterlere uyan verileri karşılaştırma yapmak için kullanılır. Örnek; Çalıştığı sektörü Yazılım olan kişileri seçmek için, SQL sorgusu yazılmalıdır. LIKE Operatörü Bir veri kümesi içerisinde belirtiğimiz değere benzeyen verilerin olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. M% M harfi…