• SQL

    SQL Ders14- Left, Right ve Full Outer Join

    Bu konu için ayrı bir database oluşturduk. SinifDB adında bir veritabanı oluşturun ve iki tane tabloyu aşağıdaki şekil gibi yapın. Burada bire çok ilişki olduğunu görüyoruz. Şimdi tablolarımıza veri girişi ekledik. Burada Şehriban Güngör isimli öğrencimizin sınıf idsi NULL değeri taşımaktadır. Buraya dikkat! Bu iki sınıfı birbirine inner join yaparak bağlayalım. Yukarıdaki sorgu ifadesinde bağlı olan kolondan sadece null olmayan değerleri bize getirdi. Bakınız NULL değeri olanları inner joinde göremiyoruz. İşte inner join budur. Şehriban Güngör isimli kaydımıza ulaşamadık. Bizim istediğimiz ise sınıftaki öğrencilerin hepsinin gelmesi ve boş sınıf listesinin gelmesini istiyoruz. Burada soldakilerin hepsi gelsin sağdakilerde bağlı olanları gelsin şeklinde yaptık. Right Outer Join Örnek: Sınıfı olan öğrenciler gelsin…

  • SQL

    SQL Ders12- Joinler

    Join kelime olarak katılmak anlamındadır. Maksatımız sorgularda iki tablonun bir araya getirilerek tek bir tabloda birleştirme yapmaktır. Biliyorsunuz ki iki tablodan veriler kullanmak istersek mutlaka join işlemi gerçekleştirmek zorundayız. Özetlersek iki tabloyu tek tablo haline getir ve istediğin kolonları kullan diyebiliriz. Joinleme işlemi yaparken birkaç join çeşitleri bulunmaktadır. İnner join Örnek üzerinden gidecek olursak. Ürünler tablosundan kategorileri x olan ürünleri çekelim istiyorum. Bunun için öncelikle veritabanı modelimize bir bakalım. Bu şekil üzerinden CategoryID ile Product tablosundaki CategoryID birbirine bağlanmıştır. Yani joinleme işlemi yaparken iki tablonun ortak sütunlarını kullanarak joinleme yapacağız. bu sorgu ile iki tabloda kaç kolon varsa ikisinin toplamı şeklinde tablo oluşturduk gibi bir şey denilebilir. Örnek: Supplier ve…