• C#

    MDI FORM (Multiple Document Interface)

    Aynı anda birden fazla formu açık tutmak için formlar kullanılır. Bir projede bir tane MDI form olabilir, Bu formun da bir çok child fromları olabilir. Şimdi bu MDI fromların özelliklerini madde madde vermeye çalışalım. 1.   MDI formların Minimize, Maximize, Close komutlarını kaldıramazsınız. 2.   Child formların MDIChild özellikleri True olarak değiştirilir. 3.   Child formların MDIChild özellikleri True olarak değiştirilir. 4.   Tüm child formlar sadece MDIform içerisinde işlev görür. 5.   MDI form minimize ya da maximize edildiği zaman içindeki childfromlar da bunlardan etkilenir. 6.   Child form maksimize olduğu zaman form başlığı da ana form başlığı (title bar) haline gelir. 7.   AutoShowChildren; True ise child formlar ana form açılınca otomatik olarak görünür. False…