• SQL

    SQL Ders6- Fonksiyonlar

    Order By Sql sorgusu sonucunda elde edilen veriyi belli kritere göre sıralar ve ORDER BY ifadesi kullanılır. ASC ifadesi ile küçükten büyüğe DESC ifadesi ise büyükten küçüğe doğru sıralar. Eğer ASC veya DESC ifadesi verilmezse sıralama işlemi default olarak ASC yani küçükten büyüğe doğru yapılır. Örnek: Kişiler tablosunun maaşlarını artan sıraya göre sıralayınız. Örnek: Kişilerin adlarını [Z-A] ya göre sıralayınız AVG Herhangi bir sütunun sayısal değerlerinin aritmetik ortalamasını bulmak için kullanılır. Örnek: Kişiler tablosunda çalıştığı sektörü yazılım olan kişilerin ortalama maaşı ne kadardır. SUM Herhangi bir sütunun sayısal değerlerinin toplamını bulur. Örnek: Kişiler tablosundaki kişilerin toplam maaşını hesaplayınız. Örnek: Maaşları farklı olan kişilerin maaşları toplamı nedir, Select SUM(Distinct KisiMaasi) from…