• C#

    C# Ders9- switch case yapısı

    Karşılaştırma yapacağınız ifadenin alabileceği değerler fazla ise çok fazla if else if ifadesi yazmak yerine karşılaştırmamızı swtich…case yapısını kullanarak oluşturmamız hem kodumuzun okunurluluğunu arttırır hem de daha hızlı kod yazmamızı sağlar. Switch…case kullanımı ard arda yazılacak if..else bloklarını kullanmaktan daha kolaydır. switch yapısında break, case, switch ve goto anahtar sözcükleri kullanılır. Switch-case yapısını kullanırken dikkat edilmesi gerekenler: -switch kelimesi, bu ifadenin başlangıcını yapar. -switch anahtar kelimesini yazdıktan sonra parantez içine bir değişken adı yazılmalıdır. -switch parantezleri içinde double, decimal tipinde değişken kullanılmaz. -Değiskenin tipi string veya nümerik olabilir. -case kısmında sabit değerler yer almalıdır. -her bir case ifadesinden sonra break anahtar kelimesi unutulmamalıdır. -case etiketinden sonra istenen sayıda deyim satırı…