• C#

    C# Ders 12- Timer Kullanımı

    Timer belirli zaman aralıklarında iş yaptırmak amacıyla milisaniye cinsinden geçen süreyi hesaplamak için kullanılır. İstediğimiz komutların belirlediğimiz zaman aralığında tekrarlamasını istiyorsak timer kullanabiliriz. Türkçe’de sayaç anlamına gelmektedir ve bu görevi üstlenmek için kullanılan sınıf da Timer sınıfıdır. Timer nesnesini Toolbox’dan eklenildiği zaman form üzerinde görünmez. Onun yerine formun altında yer alarak ilgili kodlarla işlevini görmeye başlar. Timer kullanırken bazı parametrelere dikkat etmek gerekir. Interval: timer’ın milisaniye cinsinden çalıştığını belirttiğimiz yerdir. Örneğin 1 sn timer’ın çalışmasını istiyorsak 1000 değerini atamalıyız. Timer’ın bu değerini bir eventte de atayabiliriz. Mesela form yüklenirken veya buton click olayında bu parametreye değer verebiliriz. Enabled: Timer nesnesinin çalışıp çalışmayacağını belirten özelliktir. Bu değer True ise timer çalışır…