• C#

    C# Ders4- Tür Dönüşümleri

    Her programlama dilinde birçok kez değişkenlerin tiplerinin dönüşümlerine ihtiyaç duyulur. Mesela (“5” ve “2”) tipindeki string ifadelere matematiksel işlemleri uygulamayamazsınız. İşte bu noktada tiplerinin değişmesi gerekir. Tip dönüşümlerinde bazı durumlarda veri kaybı gerçekleşebilir, dönüşümü yapılan değişkenin tuttuğu değer dönüştürülecek türün kapasitesinden büyükse veri kaybı gerçekleşir. C#’da tip dönüşümü için üç metot vardır: degisken.ToString() Parse Sınıfı Convert Sınıfı Convert Sınıfı System isim alanının altındaki Convert sınıfı içinde tür dönüşümü yapabileceğimiz birçok metot bulunur. Bu metotlarla bir türden diğerine çevirme işlemi yapabiliriz. Ancak bunun için değişken türlerinin CTS karşılıklarını bilmeliyiz. Değişken türleri ve CTS karşılıkları aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Tür dönüşümleri program içerisinde kullanılırken veri kayıplarının olmamasına dikkat edilmelidir. Örneğin double ve float…