• C#

    C# Ders18- while ve do-while döngüleri

    while döngüsü while döngüsünde eğer yazdığımız koşul sağlanıyorsa dönmeye devam eder. Ne zaman ki koşul false(yanlış) değer döndürürse o zaman döngü sonlanır. while döngüsünde koşul parentez içerisinde belirtilir ve bu satırda noktalı virgül (;) kullanılmaz Kullanım şekli Örnek verecek olursak ; Yeni bir forma bir tane ListBox ekleyelim.Kodlarımızı formumuzun load metoduna yazalım. Burada while’a koşul olarak yazdığımız kodda sayaç değişkeni 10 olduğunda döngüden çıkmasını söyledik. Ayrıca bu değişkenin değerini 10 oluncaya kadar her bir adımda sayac’ın değerini String’e çevirerek ListBox’ın itemlarina ekle dedik. Koşulumuzu da sayac değerinin 10 dan büyük olunca döngüden çıkmasını söyledik ve sonsuz döngüye girmesini engelledik. Burada sonsuz döngü dedik de sonsuz döngüyü açıklamadan olmaz. Burada i…