Order By

Sql sorgusu sonucunda elde edilen veriyi belli kritere göre sıralar ve ORDER BY ifadesi kullanılır. ASC ifadesi ile küçükten büyüğe DESC ifadesi ise büyükten küçüğe doğru sıralar. Eğer ASC veya DESC ifadesi verilmezse sıralama işlemi default olarak ASC yani küçükten büyüğe doğru yapılır.

Örnek: Kişiler tablosunun maaşlarını artan sıraya göre sıralayınız.

Select * from Kisiler order by KisiMaasi asc

Örnek: Kişilerin adlarını [Z-A] ya göre sıralayınız

Select KisiAdi from Kisiler order by KisiAdi desc

AVG

Herhangi bir sütunun sayısal değerlerinin aritmetik ortalamasını bulmak için kullanılır.

Örnek: Kişiler tablosunda çalıştığı sektörü yazılım olan kişilerin ortalama maaşı ne kadardır.

AVG(KisiMaasi) as OrtalamaMaaş from Kisiler where CalistigiSektor='Yazılım'

SUM

Herhangi bir sütunun sayısal değerlerinin toplamını bulur.

Örnek: Kişiler tablosundaki kişilerin toplam maaşını hesaplayınız.

Select SUM(KisiMaasi) from Kisiler

Örnek: Maaşları farklı olan kişilerin maaşları toplamı nedir,

Select SUM(Distinct KisiMaasi) from Kisiler <strong>MAX ve MIN</strong> Herhangi bir sütunda bulunan değerlerin en büyüğünü MAX ile, en küçüğünü MIN ile bulmak için kullanılır. <strong>Örnek:</strong> En yüksek maaş değerini bulunuz.

Select MAX(KisiMaasi) from Kisiler

COUNT

Bir tablodaki kayıtların sayılması amacı ile kullanılır.

COUNT(*) : Bu fonksiyon NULL değerleri de göz önüne alarak tüm kayıtların sayılmasını sağlar.

COUNT(sütunAdı) : Fonksiyon bu tarzda kullanılırsa belirtilen sütunda NULL değerler içermeyen tüm kayıtların sayılmasını sağlar.

Örnek: Kişiler tablosunda toplamda bulunan kişilerin sayısını hesaplayınız.

Select count(*)as KişiSayısı from Kisiler

Kategoriler: SQL

Sümeyra Akbıyık

hakkımdaki her şeyi bu blogda bulabilirsin. Haydi sende bir göz gezdirmeye ne dersin?

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir