Windows 7 kurulumunu gerçekleştirdikten sonra yapmamız gerekenler aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
WINDOWS 7 KURULUMUNDAN SONRA YAPILMASI TAVSIYE EDILENLER :

 • Öncelikle güncel bir antivirüs kurulur. Ücretli yada ücretsiz sürümde olsa mutlaka bir antivirüsü sisteme kurduktan sonra
 • Windows Update edilir. Özellikle sistemimiz güvenli olmasını sağlamak, sürücülerimizi güncelleştirmek için windows güncelleştirmeyi yapmamız gerekir.

Update

 • Update sonra aygıt yöneticisinden tanınmayan aygıt kontrolü yapılır. Tanınmayan bir aygıt varsa onu CDsi veya internet üzerinden sürücüsünü yüklememiz gerekir.
 • Belgelerim D sürücüsüne yönlendirilir. İleride sisteme müdahalelerde veri kaybını min indirmek için belgeler klasörünü ve diğer klasörlerimizi Windows7 nin varsayılan dizinlerinden bizim belirleyeceğimiz ikinci diskimizdeki dizinlere yönlendirmesini gerçekleştiriyoruz.Bunu şu adımlarla gerçekleştirebiliriz.

Belgelerimizi saklayacağımız diskin içinde oluşturacağımız belgeleri klasörü içinde BELGELER klasörünü oluşturup sistemin bu oluşturduğumuz yeni klasörü varsayılan kaydetme yeri olarak tanıması için ayarlıyoruz.

Bu ayarlamadan sonra belgeleri oluştururken kaydet tuşuna bastığımızda ilk olarak ayarladığımız klasör kaydetme yeri olarak gelecektir.

 • Gerekli Office vs programlar kurulur.
 • Tüm sistemin imajı E ye alınır. Yukarıdaki tüm ayarlarımızı yaptıktan sonra sistemimizin tüm bu ayarlanmış halinin bir imajını almak bizi ilerdeki sıkıntılardan koruyacaktır.
 • E sürücüsüne erişim yasaklanır. İmaj dosyalarını hem kullanıcılardan hemde izinsiz girişlerden korumak için bu diske erişimi kapatmamız bizim için faydalı olacaktır.

WINDOWS 7 IMAGE ve SİSTEM IMAGE ÇÖZÜMLERİ:

Birçok 3.parti seçenekleri ile sistemlerimizin yedeklerini alalabiliriz ve bunların bazıları son derece özellikli Windows7 ortamı yanında sunucu ortamlarında da kullanabileceğimiz ve yeri geldiğinde hayat kurtarıcı olabilir. Bunlardan bazı güçlü çözümleri olan program üreticileri ve programları şu şekilde sıralayabiliriz: Acronis Backup and Recovery ( http://www.acronis.com/ ), Storagecraft Shadow Protect ( http://www.storagecraft.com/ ), Paragon Drive Backup ( http://www.paragon-software.com/ ); Symantec BackupExec ( http://www.symantec.com/index.jsp ) ve Active@ Disk Image ( http://www.disk-image.net ). Tüm bu 3.parti yedekleme çözümlerinin yanı sıra sistemimizle birlikte gelen, Windows7 nin de bir yedekleme ve sistem imaj çözümü vardır. Windows 7 yedeklemesinin nasıl sistem yedeği alacağını üzerine şimdi detaylı bir şekilde bakalım.

Backup programını başlatarak sistemimizin bir yedeğini almayı başlatalım bunun için CREATE SYSTEM IMAGE tuşuna basarak sistem imaj sihirbazını başlatalım.

İlk olarak burada yedeğimizi nereye alacağımızı seçelim. Burada ya sisteme bağlı bir diske, ya da harici diske, ya da DVD’lere, ya da ağ ortamında bir yere yedekleme yapabiliriz. Biz şimdi sistemimizde bunun için ayrılmış bir diski seçerek bir imaj alma işlemimize devam ediyoruz.

Burada hangi disklerin yedeklemesini yapacağımızı burada seçiyoruz. İlk defa sistemimizin PIRIL PIRIL halini imajlamak istediğimizden burada tüm disklerimizi seçiyoruz ve NEXT diyerek bir sonraki adıma geçiyoruz.

Bu adımda seçtiğimiz özelliklere yedeklemenin ne kadar tutacağını ve nelerin yedekleneceğinin bir özetini gördükten sonra START BACKUP ile imaj alma işlemimizi başlatıyoruz.

Sistem imajını alma işlemi bittikten hemen sonra sistem bize REPAIR DISC yaratmak oluşturup oluşturmak istemediğimizi sorar. Burası önemli bir adımdır. Oluşturacağımız açılış diski ile sistemimizde bir hata meydana geldiğinde bu diskler ile sistemimizi açıp oluşturduğumuz imajlardan sistemimizi geri yükleyebilir ya da basit hatalarda sistemimizi düzeltip kurtalarabiliriz. Bir sistemci olarak yapmamız gereken hem x86 sistemler hem x64 sistemleri için birer tane REPAIR DISC oluşturup saklamamız faydalı olacaktır.

Sistem imajını bitirdikten sonra diskimizin içinden imaj dosyalarına bakarak imajı alımını kontrol edebiliriz.

Aşağıda sistemimizin imajını içeren VHD (VirtualHardDisk) dosyalarını görebiliriz. Bu VHD dosyaları fiziksel sistemimizi sanala, sanal sistemimizi fiziksele geçişler dönüşümler yapabiliriz. BUnun için

Bunun yanında 3. Parti bir uygulama olan STORAGECRAFT’ın ShadowProtect programının bu işlemi nasıl yapacağına değinelim. ShadowProtect açılış CD’sini sistemimize takıp CD BOOT yapıyoruz bunu yaptıktan sonra sistem açılış seçeneklerinden bize uygun olanı seçiyoruz ve program çalışmaya başlıyor.

Program açıldıktan sonra BACKUP WIZARD ile sistemimizdeki diskleri yedekleyelim.

Yukarıda yaptığımız CLEAN INSTALLATION dışında başka bir windows 7 kurulum türüde KATILIMSIZ KURULUM dur. Bunun için Windows Automated Installation Kit ‘i indirip kurmamız gerekmektedir. UNATTENDED kurulumların temel özelliği kullanıcı müdahalesi gerektirmeden kurulum yapmasıdır. Bunu bir cevap dosyası ile gerçekleştirir. Cevap dosyası bir XML dosyasıdır ve içinde bizim belirlediğimiz sistem ile ilgili tüm ayarları içeren bir dosyadır. Bu dosya o kadar detaylı bir dosyadır ki en detaylı sistem bileşine kadar ayarlama yapabiliriz. Deploy için ilk adım WAIK kurulumunu gerçekleştiriyoruz.

WAIK kurulumu bittikten sonra Window7 DVD’mizi takıp sisteme sources altındaki INSTALL.WIM dosyasını diskimizde oluşturduğumuz DEPLOY klasörünün altına kopyalıyoruz. Bundan sonra cevap dosyası oluşturma işlemine başlayabiliriz.

Şimdi cevap dosyası için WINDOWS SYSTEM IMAGE MANAGER ı çalıştırıp yeni cevap dosyası oluşturma işlemine başlayalım.

New Answer File komutu ile yeni cevap dosyası oluşturuyoruz bunun, için gerekli global katalog dosyası yok ise sistem bunu kendisi oluşturabilmesi için az önce diskimize kopyaladığımız install.wim dosyasını sisteme göstererek işlemi başlatıyoruz.

Sistem imajı olmadan bir cevap anahtarı dosyası oluşturmanın kısıtlı olacağı uyarısı veriyor sistem bu aşamada ve bir Windows 7 imajı açmak isteyip istemediğimizi soruyor. Evet diyerek sistemimize kopyaladığımız sistem imajını (install.wim) dosyasını gösteriyoruz.

Gösterdiğimiz Windows7 ENTERPRISE imajı için ilişkilendirilmiş bir catalog dosyası olmadığı için açamadığı ile ilgili bir uyarı mesajı veriyor, ve bizim için catalog dosyası oluşturmak isteyip istemediğimizi soruyor. Evet diyerek

Windows Image kısmındaki Components sekmesini genişletelim. Cevap dosyasında yer almasını istediğiniz her bir değerin yer aldığı ana başlığı imajdan seçerek ilgili yere eklememiz gerekecek. Basit bir cevap dosyası için gereken değerlerin yer aldığı ana başlıklar:

Şimdi adım adım bu değerleri cevap anahtarı dosyamıza ekleyelim.

Bu aşamada ise yukarıda WIN SIM’e eklemiş olduğumuz bileşenleri yapılandıracağız.

Microsoft-Windows-international-core- WinPE :
Bu başlık altındaki değerler varsayılan dil ve kullanıcı lokasyonu gibi verileri içerir.

Input locale : Klavye ve yazı düzeni, Türkçe Q klavye için “0x0000041f” – Türkçe F Klavye için “0x0001041f” – İngilizce Klavye (US) için “0×00000409”

SystemLocale : Non-Unicode yazılımlarda kullanılacak varsayılan dil; “tr-tr” ya da İngilizce olmasını istiyorsanız “en-us”

UILanguage : İşletim sistemi İngilizce olduğundan; “en-us” – Sizin kullandığınız işletim sisteminin dili Türkçe ise “tr-tr”

User Locale : Bölge ve Dil Seçimib “tr-tr” ya da “en-us”
Microsoft-Windows-international-core- WinPE \ SetupUILanguage:

UILanguage: Kurulum sırasında kullanılacak olan dil. “en-us”
Disk biçimlendirme işleminin nasıl yapılacağını belirliyoruz;

Microsoft-Windows-Setup \ DiskConfiguration

WillShowUI: Kurulum sırasında ara yüzün görüntülenip görüntülenmeyeceği. Drop down menüden “OnError” seçilir. Böylece bir hata durumunda ilgili mesaj görüntülenir.

Microsoft-Windows-Setup \ DiskConfiguration \ Disk

DiskID: işlemlerin yapılacağı diski belirler. Örneğin IDE kanalına bağlı ilk disk için 0, ikinci disk için 1 yazılır.
WillWipeDisk : kurulum başlamadan önce diskin üzerinde var olan tüm bölümlerin silinip silinmeyeceği (FDISK) Silinmesi için “true”
Microsoft-Windows-Setup \ DiskConfiguration \ Disk \ Create Partitions \Create Partition
Bir önceki ayarda diskimizi belirttikten sonra bu disk üzerinde oluşturulacak bölümün özelliklerini tanımlıyoruz.

Extend : Diskte var olan boş alanın, var olan bir bölüme eklenmesi “false”
Order: Oluşturduğumuz partition’ın sırasını belirliyoruz. Yalnızca bir partition yaratmak istiyorsanız burada gireceğiniz değer in “1” olması gerekiyor.
Size: Oluşturacağımız partition’ın boyutunu MB türünden belirtiyoruz . Örneğin; “40000” = 40 GB Type: Oluşturacağımız partition’ın türünü işletim sistemi kuracağımız tek partition yaratmayı seçmiş olmamdan dolayı “primary” olarak belirtiyorum.
Microsoft-Windows-Setup \ DiskConfiguration \ Disk \ Modify Partitions \Modify Partition
Bu kısımda da oluşturduğumuz bölüm için diğer tanımlamaları yapıyoruz.

Active : Oluşturulan bölümün aktif olarak işaretlenmesi için “true”
Extend : Diskimizde bulunan boş alanların var olan partition’ımıza eklenmemesini istiyorsak “false”
Format : Dosya sistemi seçimi “NTFS”
Label : Oluşturduğumuz partitiona bir isim verebiliriz. Örneğin “Windows 7”
Letter : İşletim Sistemimizi kurduğumuz partition’ın harfi “C”
Order : Düzenlenecek bölümün sırası “1”
PartitionID : Yapacağımız işlemlerin hangi partition üzerinde gerçekleştirileceği “1”

Microsoft-Windows-Setup \ ImageInstall \ OSImage

WillShowUI : Grafik arayüzünün gösterilip gösterilmeyeceği. “OnError”

Microsoft-Windows-Setup \ ImageInstall \ OSImage \ InstallTo

DiskID : İşletim sisteminin hangi fiziksel diske kurulacağı. “0”
PartitionID : İşletim sisteminin hangi bölüme kurulacağı, “1”

Microsoft-Windows-Setup \ UserData

AcceptEula : Son kullanıcı lisans sözleşmesinin otomatik olarak kabul edilip edilmeyeceği, “true”

Microsoft-Windows-Setup \ UserData \ ProductKey

Key : Ürün anahtarı, “xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx”
WillShowUI : Grafik arayüzünün gösterilip gösterilmeyeceği. “OnError”

Microsoft-Windows-Shell-Setup \ AutoLogon

Enabled : Autologon özelliğinin kullanılıp kullanılmayacağını belirliyoruz. “true”
LogonCount : Kullanıcımızın kaç kez otomatik logon olacağını belirliyoruz. “1”
Username : Otomatik logon olacak kullanıcımızın adını belirtiyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta kullanıcı adının mutlaka Administrator olması gerektiği olacak.
Microsoft-Windows-Shell-Setup | UserAccounts | LocalAccounts | LocalAccount | Description hesaba ilişkin açıklama yazmak istiyorsanız
Microsoft-Windows-Shell-Setup | UserAccounts | LocalAccounts | LocalAccount | DisplayName kullanıcı adının görünmesini istediğiniz halini
Microsoft-Windows-Shell-Setup | UserAccounts | LocalAccounts | LocalAccount | Group kullanıcıyı dahil etmek istediğiniz bir grup varsa o grubu
Microsoft-Windows-Shell-Setup | UserAccounts | LocalAccounts | LocalAccount | Name kullanıcının gerçek adını
Microsoft-Windows-Shell-Setup | UserAccounts | LocalAccounts | LocalAccount | Password | PlainText Kullanıcının şifresi varsa kullanıcı şifresinin şifresiz olarak saklanmasını
Microsoft-Windows-Shell-Setup | UserAccounts | LocalAccounts | LocalAccount | Password | Value Kullanıcının şifresini Windows Image kısmından bu seçenekleri de Yanıt dosyamıza ekleyebiliriz.

Microsoft-Windows-Shell-Setup\OOBE

HideEULAPage : Son kullanıcı lisans sözleşmesinin gizlenip gizlenmeyeceği, “true”

ProtectYourPC : Windows 7 kurulumu sonrasında Help Protect My PC sorusunu yanıtlamak için kullanılır. 1,2 ya da 3 değerlerini verebilirsiniz.

 1.  Önerilen Güncelleştirmeleri yükler
 2.  Yalnızca kurulum güncelleştirmeleri
 3.  Güncelleştirmeler kapalı

SkipMachineOOBE: Kurulumdan sonra karşımıza çıkan Windows Welcome bölümün karşımza gelip gelmemesine dair düzenleme yapabileceğimiz alan, “true” değeri bu bölümü geçmemizi sağlayacaktır.

SkipUserOOBE: Kurulumdan sonra karşımıza çıkan Windows Welcome bölümün karşımza gelip gelmemesine dair düzenleme yapabileceğimiz alan. “true” değeri bu bölümü geçmemizi sağlayacaktır.
Eklediğimiz ayarları bitirdikten sonra TOOLS menüsünden Validate Answer File ile yaptığımız cevap dosyasını hatalara karşı test ediyoruz bundan sonra ise bir hata oluştuğu takdirde ekranın altında VALIDATION sekesi altında hangi anahtar ile ilgili bir hata var ise onu belirtir. Hatamızı buradan tıklayabiliriz.

Hataları giderdikten sonra artık oluşturduğumuz bu cevap dosyasını install.wim dosyasını kopyaladığımız DEPLOY klasörümüzün altına kaydediyoruz.

Answer dosyamızı File menüsü altında yer alan “Save answer file” seçerek diskimize “Autounattend.xml” olarak kaydediyoruz.İsminin bu şekilde kaydedilmesi önemlidir çünkü kurulum bu dosya isiminde bir dosyanın olup olmadığına bakacaktır.

Oluşturduğumuz autounattended.xml cevap dosyamızın içeriği şu şekilde görünür.Buradan da dosyayı bir text editor ile açarak istediğimiz ayarları buradan da değiştrebiliriz.


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
<settings pass="windowsPE">
<component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="x86" 
publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" 
xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<DiskConfiguration>
<Disk wcm:action="add">
<CreatePartitions>
<CreatePartition wcm:action="add">
<Order>1</Order>
<Size>40000</Size>
<Type>Primary</Type></CreatePartition>
</CreatePartitions>
<ModifyPartitions>
<ModifyPartition wcm:action="add">
<Active>true</Active>
<Extend>false</Extend>
<Format>NTFS</Format>
<Label>Windows 7</Label>
<Letter>C</Letter>
<Order>1</Order>
<PartitionID>1</PartitionID>
</ModifyPartition>
</ModifyPartitions>
<DiskID>0</DiskID>
<WillWipeDisk>true</WillWipeDisk>
</Disk>
<WillShowUI>OnError</WillShowUI>
</DiskConfiguration>
<ImageInstall>
<OSImage>
<InstallTo>
<DiskID>0</DiskID>
<PartitionID>1</PartitionID>
</InstallTo>
<WillShowUI>OnError</WillShowUI>
</OSImage>
</ImageInstall>
<UserData>
<ProductKey>
<Key>11111-11111-11111-11111-11111</Key>
<WillShowUI>OnError</WillShowUI>
</ProductKey>
<AcceptEula>true</AcceptEula>
<FullName>Sinan BALCI</FullName>
<Organization>sinanbalci.com.tr</Organization>
</UserData>
</component>
<component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE"
processorArchitecture="x86"
publicKeyToken="31bf3856ad364e35"
language="neutral"
versionScope="nonSxS"
xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<SetupUILanguage>
<UILanguage>en-us</UILanguage>
</SetupUILanguage>
<InputLocale>0x0000041f</InputLocale>
<SystemLocale>tr-tr</SystemLocale>
<UILanguage>en-us</UILanguage>
<UserLocale>tr-tr</UserLocale>
</component>
</settings>
<settings pass="oobeSystem">
<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" 
processorArchitecture="x86" 
publicKeyToken="31bf3856ad364e35" 
language="neutral" 
versionScope=nonSxS"
xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<OOBE>        
<HideEULAPage>true</HideEULAPage>        
<NetworkLocation>Home</NetworkLocation>        
<ProtectYourPC>2</ProtectYourPC>        
<SkipMachineOOBE>false</SkipMachineOOBE>
<SkipUserOOBE>false</SkipUserOOBE>
</OOBE>
<AutoLogon> 
<Username>administrator</Username> 
<Enabled>true</Enabled>
<LogonCount>3</LogonCount>
</AutoLogon>
</component>
</settings> 
<cpi:offlineImage cpi:source="wim:f:/sources/install.wim#Windows 7 ULTIMATE" xmlns:cpi="urn:schemas-microsoft-com:cpi" />
</unattend>

Ve böylece Windows 7 kurulumunda kullanılmak üzere hazırladığımız autounattended.xml dosyasını USB veya Floppy disketin root dizinine kopyalayıp kurulumuzu gerçekleştirebiliriz. Windows kurulurken disket ve usb yi kontrol eder. Kurulum esnasında içerisinde cevap dosyası bulunan kaynağa rastlarsa bunu kullanır.
Ben tüm çalışmalarımda sanal sistemler kullandığımdan oluşturduğumuz cevap dosyasını yeni oluşturduğum bir sanal disket sürücüsünün içine kaydediyorum. Şimdi deneme zamanı; yeni bir sanal makine oluşturup Windows 7 cd sini açılışta kullanmak üzere ekleyip, az önce oluşturduğumuz içinde cevap dosyası da bulunan sanal disketi de gösteriyoruz

Ve kurulumu başlatıyoruz. Kurulum başlayınca bize hiçbir şey sormayacaktır. Kurulum tamamlandığında ilk soru olarak network türümüzü seçmemiz istenir:

Kategoriler: makaleler

Sümeyra Akbıyık

hakkımdaki her şeyi bu blogda bulabilirsin. Haydi sende bir göz gezdirmeye ne dersin?

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir